Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

1. siječnja 2023. godine euro će postati službena valuta u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska će postati članica europodručja.

Uvođenje eura zahtijeva ozbiljnu i stručnu prilagodbu pravnog okvira Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravne sigurnosti i stvaranja uvjeta za nesmetano, neprekinuto i učinkovito funkcioniranje gospodarstva. Krovni Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, uz utvrđivanje osnovnih načela koja su temelj svih odredaba, detaljno razrađuje pravila postupanja, ali i sve aktivnosti koje će se provoditi nakon što Vijeće EU donese odluku da ispunjavamo sve potrebne preduvjete za ulazak u europodručje, a kroz njegove odredbe proces se usmjerava kako bi se proveo u zadanim okvirima i uz smanjenje svih neizvjesnosti na najmanju moguću mjeru.

TEME:

 1. Uvodni pregled Nacrta prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute 
 • Uvodne odredbe
 • Temeljna načela postupka uvođenja eura kao službene valute
 • Opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje
 • Pojašnjenje osnovnih pojmova: dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, fiksni tečaj konverzije, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata
 • Priprema proračuna i financijskih planova, poslovne knjige, prijava poreza
 1. Priprema poslovnih subjekata i javnih tijela za uvođenje eura – pregled smjernica i uputa
 • Pravila postupanja u razdoblju dvojnog optjecaja
 • Pravila postupanja u razdoblju dvojnog iskazivanja
 • Osvrt na Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom
 • Osvrt na Uputu o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru
 1. Pripreme kreditnih institucija i drugih institucija iz financijskog sektora za uvođenje eura
 • Opskrba i zamjena gotovog novca
 • Dvojno iskazivanje u financijskom sektoru
 • kod kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i drugih vjerovnika
 • kod pružatelja financijskih usluga
 • Primjena načela neprekidnosti u financijskom sektoru
 • Preračunavanje novčanih sredstava i preračunavanje kod ugovora o kreditu i ugovora o leasingu
 • Preračunavanje iznosa kod naloga za plaćanje iskazanog u kuni
 • Prilagodba kamatnih stopa
 • Obavještavanje klijenata
 • Preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira
 1. Tijela ovlaštena za nadzor, prekršajne odredbe i stupanje na snagu zakona
 2. Pitanja i odgovori

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
Ravnateljica, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav
glavna pravna savjetnica u Sektoru pravnih poslova (HNB)
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • Pregled Nacrta prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute
  10:00– 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • Priprema poslovnih subjekata i javnih tijela za uvođenje eura - pregled smjernica i uputa
  11:00 – 11:45
 • Stanka
  11:45 – 12:30
 • Pripreme kreditnih institucija i drugih institucija iz financijskog sektora za uvođenje eura
  12:30 – 13:30
 • Stanka
  13:30 – 13:45
 • Tijela ovlaštena za nadzor, prekršajne odredbe i stupanje na snagu zakona + pitanja i odgovori
  13:45 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?