Pravo trgovačkih društava i prava stečena ulaganjem kapitala u konvencijskom sustavu zaštite ljudskih prava

IUS-INFO Pravni praktikum

Uživo ili on-line?

Izbor je Vaš!

Europski sud za ljudska prava je na temelju članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, a koji jamči pravo na mirno uživanje vlasništva (imovine), razvio bogatu praksu o zaštiti prava stečenih ulaganjem u trgovačka društva (udjele i dionice), vrijednosne papire i druge različite financijske instrumente.

Članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju štiti u širem smislu i slobodu poduzetništva te prava iz nematerijalne imovine (licencija, koncesija i intelektualnog vlasništva).

Članak 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju ekvivalentan je odredbama članaka 48. – 50. Ustava Republike Hrvatske koje jamče pravo vlasništva, poduzetničke i tržišne slobode te zaštitu prava stečenih ulaganjem kapitala.

Cilj ovog seminara je dati pregled ključnih odluka ESLJP-a te prikaz primjene prakse ESLJP-a u relevantnim odlukama Ustavnog suda, prema sljedećim podtemama:

1. Zaštita prava iz udjela u trgovačkim društvima

 • pravo podnošenja zahtjeva ESLJP-u (locus standi) udjelničara i dioničara
 • proboj pravne osobnosti
 • upravljačka i imovinska prava iz udjela u trgovačkim društvima
 • sporovi između članova trgovačkih društava, članova uprave i nadzornog odbora (konvencijska jamstva u privatnopravnim sporovima)

2. Tražbine budućeg prihoda (naknada izmakle dobiti), financijski instrumenti i “spekulativne tražbine” – koncept legitimnih očekivanja

3. “Lišenje” udjela u trgovačkim društvima i prava stečenih ulaganjem kapitala intervencijom države

 • sporovi privatnih ulagača i nositelja udjela u trgovačkim društvima s državom
 • porezni nadzor
 • intervencije države u bankarskom sektoru i na tržištu kapitala

4. Zaštita prava iz nematerijalne imovine

 • “profesionalna klijentela”, dozvole za obavljanje djelatnosti i koncesije prava intelektualnog vlasništva

 

Što Vam omogućuje IUS-INFO Pravni praktikum?

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • Udobnost vlastitog prostora
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna video produkcija
 • Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
 • Prezentacija predavača
 • Video zapis događaja

 Sudjelovanje uživo

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Prezentacija predavača
 • Video zapis događaja

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike
 • Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja
 • Dezinfekcijska sredstva

 

NAPOMENA:

Izravan prijenos omogućuje Vam ZOOM platforma koju možete koristiti u sklopu Vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Safari) međutim, za korištenje svih funkcionalnosti i bolju preglednost preporučuje se preuzeti i instalirati ZOOM platformu na Vaše računalo.

Ako već nemate instaliranu ZOOM platformu, poveznica za preuzimanje biti će Vam ponuđena prilikom otvaranja Pozivnice na praktikum koju ćete dobiti putem e-pošte prije početka događaja.

Helena Majić
ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu RH
Premium pretplatnici IUS-INFO portala
700,00 kn + PDV (875,00 kn)
Standard pretplatnici IUS-INFO portala
790,00 kn + PDV (987,50 kn)
Za ostale sudionike
899,00 kn + PDV (1123,75 kn)
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?