Prava i obveze sudionika postupka zaštite prijavitelja nepravilnosti (zviždača)

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

Dana 23. travnja 2022. stupio je na snagu (novi) Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 46/22).

Njime je zamijenjen prethodni Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2019. i izvršeno usklađivanje sa Direktivom o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

No, pored toga što smo u obvezi primjenjivati novi Zakon i novu Direktivu, treba imati u vidu da je i praksa Europskog suda za ljudska prava o slobodi izražavanja i dalje aktualna i primjenjiva i u postupcima za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Zbog toga je objedinjavanje svega prethodno navedenoga važno za svaku osobu koja sudjeluje u postupku prijavljivanja nepravilnosti.

Na praktikumu potražite odgovor na pitanja:

 • što su nepravilnosti i kako na njih utječe izostanak postojanja javnog interesa;
 • koje obveze poslodavcima i povjerljivim osobama nameće novi Zakon;
 • koje radnje odnosno propusti predstavljaju osnovu za prekršajnu odgovornost prijavitelja, povjerljive osobe, poslodavca…;
 • što je preporučljivo urediti općim aktom koji uređuje pitanja o zaštiti prijavitelja nepravilnosti;
 • koga imenovati za povjerljive osobe i njihove zamjenike;
 • kako se te osobe imenuju;
 • koja su njihova prava i odgovornosti;
 • kakav je pravni režim anonimnih prijava;
 • koje su granice obveze poštivanja poslovne tajne;
 • kako se sloboda izražavanja ostvaruje u sudskim postupcima u kojima radnici osporavaju sankcije poslodavaca zbog korištenja slobode izražavanja…

 

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. dio
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. dio
  11:00 – 11:45
 • Stanka
  11:45 – 12:30
 • 3. dio
  12:30 – 13:15
 • Stanka
  13:15 – 13:30
 • 4. dio
  13:30 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?