Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Nakon 20 godina donesen je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, temeljni propis koji određuje pravni okvir trećine teritorija Republike Hrvatske – mora i morske obale. Novi Zakon preciznije definira određivanje granica pomorskog dobra, pitanja pravnog statusa nasipa, uređuje upravljanje i nadzor nad pomorskim dobrom te gospodarsko korištenje pomorskog dobra. U novom Zakonu koncesijska odobrenja su zamijenjena dozvolama, a i na novi način, sukladno sadašnjim propisima i standardima, uređen je i model koncesija. Također, što je novost, omogućene su i koncesije na zahtjev. Precizno se uređuje i upravljanje plažama te slobodan pristup plažama. Uvode se i Jedinstvena nacionalna baza podataka pomorskog dobra. U pitanju je bitno drugačija i suvremenija regulacija u odnosu na onu koju smo imali do sada.

Kome je praktikum namijenjen?

Službenicima državne uprave, regionalnih i lokalnih samouprava, službenicima lučkih uprava te svima koji obavljaju ili planiraju gospodarske aktivnosti na moru i obali.

TEME:

1. Pomorsko dobro općenito
2. Granice pomorskog dobra
3. Novosti u sustavu koncesija na pomorskom dobru
4. Dozvole umjesto koncesijskih odobrenja
5. Morske luke – osnovna podjela
6. Upravljanje i nadzor pomorskog dobra prema novom modelu

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
pretplatnici IUS-INFO portala
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
ostali sudionici
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
izvanredni profesor
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. DIO
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. DIO
  11:00 – 11:45
 • Stanka za ručak
  11:45 – 12:30
 • 3. DIO
  12:30 – 13:15
 • 4. DIO – pitanja i odgovori
  13:15 – 13:45
O događaju