Nova pravila izvanparničnog postupka

Prvi put nakon donošenja Zakona o vanparničnom postupku 1934. godine uređuju se pravila izvanparničnog postupka kojim bi se taj postupak osuvremenio te uredio na način koji bi osigurao građanima i poslovnim subjektima kvalitetnu i transparentnu pravnu zaštitu te zajamčio pravnu sigurnost. Osim navedenog zakona iz 1934., izvanparnično procesno pravo Republike Hrvatske obuhvaća i niz zakona koji su primarno materijalnopravnog karaktera, međutim, koji sadržavaju i postupovne odredbe. Novi Zakon o izvanparničnom postupku za cilj ima zauzeti poziciju općeg i osnovnog izvora izvanparničnog procesnog prava.

Na IUS-INFO pravnom praktikumu iskusne predavačice i praktičarke s područja izvanparničnog procesnog prava izložit će pravila novog Zakona, a osobita pažnja će biti posvećena općim pravilima i odredbama za posebne postupke, a kako bi se prodiskutiralo o postojećim problemima i njihovim rješenjima.

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen sucima općinskih i županijskih sudova, sudskim savjetnicima, sudskim vježbenicima, odvjetnicima, odvjetničkim vježbenicima, državnim odvjetnicima i zamjenicima općinskih državnih odvjetnika u građanskopravnim odjelima, državnoodvjetničkim vježbenicima, javnim bilježnicima, Centru za socijalnu skrb i svim zainteresiranima koji se u svom radu susreću s pravilima izvanparničnog postupka.

TEME:

Opći dio – prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

–              područje primjene Zakona

–              odnos parničnog i izvanparničnog postupka

–              razlikovanje dispozicijskih i oficijelnih izvanparničnih postupka

–              uloga javnih bilježnika u izvanparničnom postupku

–              pravni lijekovi

–              kritika zbog izostanka pravila izvanparničnih postupaka uređenja međa, međusobnog odnosa suvlasnika i etažnih vlasnika, razvrgnuća suvlasništva i nužnih prolaza.

Posebni dio – Slavica Garac

–              proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti

–              dobrovoljna procjena i prodaja

–              sudski i javnobilježnički polog

–              sudski poništaj (amortizacija) isprava

–              imenovanja, određivanje rokova i druge radnje.

Master pretplatnici IUS-INFO portala
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
pretplatnici IUS-INFO portala
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
ostali sudionici
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
redovita profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • Opći dio
  10:00 – 11:00
 • Stanka
  11:00 – 11:15
 • Posebni dio
  11:15 – 12:15
 • Stanka za ručak
  12:15 – 13:00
 • Pitanja i odgovori
  13:00 – 14:00
O događaju