Najčešće pogreške pri provođenju postupka javne nabave

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

NAJČEŠĆE POGREŠKE PRI PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – PRIPREMA POSTUPKA, IZRADA DON-a, PREGLED I OCJENA PONUDA TE DONOŠENJE ODLUKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA IZ PRAKSE DKOM-a i VUS RH

Na IUS-INFO pravnom praktikumu, cijenjeni predavači, članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Danijela Antolković i Zvonimir Jukić, izložit će koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda uz brojne primjere iz prakse nadzornih tijela. Više o detaljima na koje naručitelj osobito treba paziti prilikom pregleda i ocjene ponuda, upotpunjenja i pojašnjenja dostavljenih dokumenata te koje zamke treba izbjeći pri primjeni najvažnijih instituta u javnoj nabavi saznajte od predavača iskusnih u ovom području.

TEME

 • Najčešće pogreške pri pripremi postupka i izrade DON-a
  • Načela javne nabave
  • Tehničke specifikacije
  • Razlozi Isključenja (obvezni i fakultativni)
  • Uvjeti sposobnosti
  • ENP
  • Minimalne razine
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH
 • Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda
  • Provjera razloga isključenja
  • Provjera uvjeta sposobnosti
  • Primjena upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda (čl. 293.)
  • APD – traženje/dostava, pojašnjavanje, nadopunjavanje (čl. 263.)
  • utvrđivanje niske cijene ponude
  • donošenje pojedinih odluka u postupku javne nabave (odabir/poništenje)
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

Kome je praktikum namijenjen?

Svim naručiteljima i ponuditeljima, obveznicima javne nabave, certificiranim osobama za provođenje postupaka javne nabave i onima koji sudjeluju u postupcima javne nabave, onima kojima su potrebni sati edukacije za produljenje certifikata, svima koji dolaze u dodir s propisima iz područja javne nabave.

PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
92,91 € + PDV (116,13 €) (700,03 kn + PDV (874,98 kn))
OSTALI
99,54 € + PDV (124,43 €) (749,98 kn + PDV (937,52 kn))
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  08:30 – 9:00
 • Najčešće pogreške pri pripremi postupka i izrade DON-a

  Danijela Antolković, član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Načela javne nabave
  • Tehničke specifikacije
  • Razlozi Isključenja (obvezni i fakultativni)
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

  9:00 – 10:30
 • Stanka za kavu
  10:30 – 10:45
 • Najčešće pogreške pri pripremi postupka i izradi DON-a

  Danijela Antolković, član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Uvjeti sposobnosti
  • ENP
  • Minimalne razine
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

  10:45 – 12:15
 • Stanka za ručak
  12:15 – 13:00
 • Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda

  Zvonimir Jukić, član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Provjera razloga isključenja
  • Provjera uvjeta sposobnosti
  • Primjena upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda (čl. 293)
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

  13:00 – 14:30
 • Stanka za kavu
  14:30 – 14:45
 • Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda

  Zvonimir Jukić, član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • APD – traženje/dostava, pojašnjavanje, nadopunjavanje (čl. 263)
  • Utvrđivanje niske cijene ponude
  • Donošenje pojedinih odluka u postupku javne nabave (odabir/poništenje)
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

  14:45 – 16:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?