Migracije radnika i izazovi radnog prava

Današnje radno i socijalno pravo suočeno je s brojnim pitanjima vezanim uz migracije radnika. Na IUS-INFO pravnom praktikumu saznajte sve o pravnim i socijalno-poreznim obilježjima rada upućenih (izaslanih) radnika, radu stranaca u Republici Hrvatskoj i radu hrvatskih državljana za poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji.

TEME:

1. Pravna i socijalno-porezna obilježja rada upućenih (izaslanih) radnika

– razlika između izaslanih radnika i radnika koji istovremeno rade u dvije ili više država članica EU

– prava radnika (visina plaće, trajanje godišnjeg odmora, radno vrijeme)

– ustupanje (posudba) radnika u povezano društvo sa sjedištem u inozemstvu

– status socijalnog osiguranja

– poseban tretman građevinskih radnika

2. Rad hrvatskih državljana za poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji

– status socijalnog (mirovinskog i zdravstvenog) osiguranja

– uvjeti rada: radno vrijeme, visina i obračun plaće i ostalih materijalnih prava

– sklapanje ugovora o radu s radnikom koji je već zaposlen u RH kod drugog poslodavca u inozemstvu; nepuno radno vrijeme, dopunski rad

– rad preko ugovora o djelu i drugi oblici rada

3. Rad stranaca u Republici Hrvatskoj

– uvjeti za boravak i rad državljana EU-a, EGP-a i Švicarske konfederacije u RH

– uvjeti za boravak i rad državljana trećih zemalja u RH

– minimalna plaća stranih radnika

– pravni položaj i socijalno osiguranje stranaca članova uprave/direktori

– strani radnici upućeni na rad u RH iz druge države EU ili treće zemlje

4. Pravni okviri

– važeći tuzemni propisi

– primjena Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

– primjena Uredbe Rim I

– primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji se u svom poslovanju bave radnim pravom, odvjetnicima, pravnicima, sucima, poslodavcima i radnicima, djelatnicima u kadrovskoj službi, korporativnim pravnicima, članovima sindikata i radničkih vijeća, sindikalnim povjerenicima, obrtnicima, poduzetnicima.

Što Vam omogućuje IUS-INFO Pravni praktikum?

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • Udobnost vlastitog prostora
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna videoprodukcija
 • Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja pretraživ po transkriptu pomoću ključnih riječi

 Sudjelovanje uživo

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja pretraživ po transkriptu pomoću ključnih riječi

NAPOMENA:
Izravan prijenos omogućuje Vam ZOOM platforma koju možete koristiti u sklopu Vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Safari) međutim, za korištenje svih funkcionalnosti i bolju preglednost preporučuje se preuzeti i instalirati ZOOM platformu na Vaše računalo.

Ako već nemate instaliranu ZOOM platformu, poveznica za preuzimanje bit će Vam ponuđena prilikom otvaranja Pozivnice na praktikum koju ćete dobiti putem e-pošte prije početka događaja.

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
69,00 € + PDV (86,25 €)
Pretplatnici IUS-INFO portala
119,00 € + PDV (148,75 €)
Ostali sudionici
149,00 € + PDV (186,25 €)
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. DIO
  10:00 – 11:00
 • 2. DIO
  11:00 – 12:00
 • Pauza
  12:00 – 12:30
 • 3. DIO
  12:30 – 13:30
 • 4. DIO
  13:30 – 14:30
O događaju