Koje promjene donosi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova?

Krajem lipnja 2023. stupio je na snagu Zakon o mirnom rješavanju sporova („Narodne novine“, br. 67/2003., dalje: ZMRS), a u tijeku je donošenje provedbenih propisa uz taj zakon. ZMRS donosi organizacijske i procesne odredbe koje tvore opći okvir mirnog rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj, a podršku sustavu trebao bi pružati Centar za mirno rješavanje sporova. ZMRS nadomještava dosadašnji Zakon o mirenju, a uz odredbe o medijaciji uređuje i strukturirane pregovore te pruža podlogu za cjelovito uređenje svih oblika alternativnog rješavanja sporova osim arbitraže. Veći dio zakonskih odredbi već je na snazi i značajno mijenja dosadašnji način postupanja u pojedinim vrstama sporova.

Jedna od glavnih novosti ZMRS-a je opća pretprocesna dužnost pokušaja mirnog rješenja spora. U nekim sporovima propuštanje ove dužnosti dovodi do upućivanja na informativni sastanak o medijaciji kojim se stranke potiču da razmotre mogućnost rješavanja spora u medijaciji.

Usprkos brojnim novostima, ZMRS je izazvao i razne kontroverze. Brojna se pitanja nameću onima koji će ga tumačiti i primjenjivati. Ovim praktikumom popunit ćemo pojedine praznine, objasniti ishod i razloge proturječnih rješenja, uputiti na nelogičnosti te uputiti polaznike kako ih prevladati i primjenu zakona uskladiti s postojećim procesnim zakonodavstvom radi što uspješnije primjene novih pravila.

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svim praktičarima koji sudjeluju u rješavanju sporova građanske i trgovačke naravi – odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu, sucima, medijatorima i drugim osobama zainteresiranima za razvoj i korištenje postupaka mirnog rješavanja sporova.

TEME:
1. Novi zakonski okvir mirnog rješavanja sporova

 • Zašto novi Zakon o mirnom rješavanju sporova?
 • Struktura zakona i podzakonski propisi
 • Pretpostavljena uloga Centra za mirno rješavanje sporova
 • Postupci mirnog rješavanja sporova
 • Institucije za medijaciju i medijatori
 • Novine u medijaciji
 • Zakonske praznine i nelogičnosti

2. Obvezni pretprocesni pokušaj mirnog rješenja spora

 • U kojim sporovima postoji pretprocesna dužnost?
 • Načini izvršavanja pretprocesne dužnosti
 • Dokazivanje ispunjenja dužnosti
 • Postupanje suda na pripremnom ročištu
 • Obvezno upućivanje na informativni sastanak
 • Fakultativno upućivanje na informativni sastanak
 • Troškovna sankcija za izostanak sa sastanka

3. Informativni sastanak o medijaciji i medijacija

 • Sadržaj informativnog sastanka
 • Potvrda o aktivnom sudjelovanju na sastanku
 • Sporazum o medijaciji
 • Medijacijske tehnike
 • Uloga stranaka i njihovih zastupnika/punomoćnika
 • Nagodba – sadržaj i učinak

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
Pretplatnici IUS-INFO portala
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
Ostali sudionici
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
PROFESOR NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ASISTENT NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:00 – 10:00
 • 1.DIO
  10:00 – 11:00
 • Stanka
  11:00 – 11:15
 • 2.DIO
  11:15 – 12:15
 • Pauza
  12:15 – 13:00
 • 3.DIO
  13:00 – 14:00
 • Pitanja
  14.00
O događaju