Elektroničko uredsko poslovanje

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

Nova Uredba o uredskom poslovanju donijeta u srpnju 2021. predstavlja jednu od najvećih reformi državne i javne uprave do sada – prema toj Uredbi javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, sva javnopravna tijela dužna su uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja. Praktikum je prilagođen primjeni nove Uredbe i pravila koje ona donosi.

Praktikum obuhvaća znanje uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj, koje je u praksi potrebno mnogima, a izučava se samo na nekim učilištima. Uz svladavanje uredskog poslovanja sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, prelaze se osnove spisovodstva (dakle dokumentacijom koja se ne vodi u sustavu uredskog poslovanja) te organizacije i rada pismohrane. U prvom dijelu praktikuma prelazi se teorija, ali uz primjere iz prakse, da bi se kasnije radilo na primjerima, primjerice sastavljanje klase i urudžbenog broja te pripreme za pošiljki slanje poštom. Uključene su i poveznice prema drugim propisima, primjerice Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Opseg obveznika primjene Uredbe o uredskom poslovanju s godinama je sve veći. Usložnjavanje sustava lokalne samouprave, decentralizacija, prenošenje javnih ovlasti na ustanove, pa i trgovačka društva dovelo je do toga da je uredsko poslovanje uvelike izišlo iz okvira klasične administracije i uredskih zgrada državne uprave. Stoga je i broj osoba koji barem dio svog poslovanja moraju obavljati sukladno pravilima o uredskom poslovanju širi nego ikada. U praksi to uključuje i mnoge pojedince koji tijekom redovnog školovanja nisu bili u prilici naučiti uredsko poslovanje i općenito rad sa spisima.

U praksi – uredskim poslovanjem se danas moraju baviti i oni koji se s uredskim poslovanjem nisu ni na koji način susretali u svom poslu, niti su razmišljali o upravnim poslovima. Broj tijela i organizacija s javnim ovlastima danas je iznimno širok. Nepoznavanje uredskog poslovanja s druge strane dovodi do pogrešaka i nekvalitetnog rada.

“Svoju pisarnicu moraš držati urednom i na svako pismo koje primiš moraš označiti odakle je stiglo, te godinu, mjesec i dan, pohraniti ga na određeno mjesto i na svako odgovoriti te s gornje strane označiti: odgovor. Potom ih svaki mjesec poveži u svežnjeve i spremi ih, a jednako naniži i sve mjenice koje plaćaš, važna pisma, bilježke ili isprave i čuvaj ih kao vrlo potrebne stvari. Uvijek misli na svoje knjige, jer su u njima svi trgovački podaci” Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela marcatura, 1458.

TEME

1)      Uredsko poslovanje i spisovodstvo – uvodno

 • Uvod
 • Opće odredbe
 • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki

2)      Rad s predmetima

 • Upisivanje pismena
 • Klasifikacija
 • Dostava pismena u rad
 • Administrativno-tehnička obrada akta
 • Otpremanje akta

3)      Otprema, pismohrana i vježba naučenog

 • Razvođenje i rokovnik predmeta
 • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
 • Pečati, žigovi, štambilji
 • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
 • Spisovodstvo
 • Adresiranje
 • Elektronička pošta u uredskom poslovanju
 • Vježba (klase, urudžbeni brojevi, donošenje plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka)
 • Odgovori na pitanja

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji se u svom poslovanju susreću s potrebom vođenja dokumentacije sukladno pravilima o uredskom poslovanju te onima koji žele kvalitetno napraviti tranziciju na elektroničko poslovanje sukladno novoj Uredbi.

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
izvanredni profesor
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:00 – 09:30
 • Uvodno - uredsko poslovanje i spisovodstvo
  09:30 – 11:00
 • Stanka
  11:00 – 11:15
 • Rad s predmetima
  11:15 – 12:45
 • Stanka
  12:45 – 13:30
 • Otprema, pismohrana i vježba naučenog + pitanja i odgovori
  13:30 – 15:00
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?