Elektroničko uredsko poslovanje

Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023.

Nova Uredba o uredskom poslovanju donesena u srpnju 2021. predstavlja jednu od najvećih reformi državne i javne uprave do sada – prema toj Uredbi javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, sva javnopravna tijela dužna su uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja. Seminar je prilagođen primjeni nove Uredbe i pravila koje ona donosi.

Seminar obuhvaća znanje uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj, koje je u praksi potrebno mnogima, a izučava se samo na nekim učilištima. Uz svladavanje uredskog poslovanja sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, prelaze se osnove spisovodstva (dakle dokumentacijom koja se ne vodi u sustavu uredskog poslovanja) te organizacije i rada pismohrane. U prvom dijelu seminara prelazi se teorija, ali uz primjere iz prakse, da bi se kasnije radilo na primjerima, primjerice sastavljanje klase i urudžbenog broja te pripreme za pošiljki slanje poštom. Uključene su i izmjene Zakona o općem upravnom postupku koje se tiču informatizacije poslovanja. Također, navode se i poveznice prema drugim propisima, primjerice Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Opseg obveznika primjene Uredbe o uredskom poslovanju s godinama je sve veći. Usložnjavane sustava lokalne samouprave, decentralizacija, prenošenje javnih ovlasti na ustanove, pa i trgovačka društva dovelo je do toga da je uredsko poslovanje uvelike izišlo iz okvira klasične administracije i uredskih zgrada državne uprave. Stoga je i broj osoba koji barem dio svog poslovanja moraju obavljati sukladno pravilima o uredskom poslovanju širi nego ikada. U praksi to uključuje i mnoge pojedince koji tijekom redovnog školovanja nisu bili u prilici naučiti uredskom poslovanje i općenito rad sa spisima.

Uredskim poslovanjem se danas moraju baviti i oni koji se s uredskim poslovanjem nisu ni na koji način susretali u svom poslu, niti su razmišljali o upravnim poslovima. Broj tijela i organizacija s javnim ovlastima danas je iznimno širok. Nepoznavanje uredskog poslovanja s druge strane dovodi do pogrešaka i nekvalitetnog rada.

Prijelazna odredba Uredbe u uredskom poslovanju navodi: „Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama ove Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023.“ Stoga je krajnje vrijeme za potpunu uspostavu elektroničkog sustava uredskog poslovanja sukladno Uredbi.

“Svoju pisarnicu moraš držati urednom i na svako pismo koje primiš moraš označiti odakle je stiglo, te godinu, mjesec i dan, pohraniti ga na određeno mjesto i na svako odgovoriti te s gornje strane označiti: odgovor. Potom ih svaki mjesec poveži u svežnjeve i spremi ih, a jednako naniži i sve mjenice koje plaćaš, važna pisma, bilježke ili isprave i čuvaj ih kao vrlo potrebne stvari. Uvijek misli na svoje knjige, jer su u njima svi trgovački podaci” Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela marcatura, 1458.

TEME

 1. Uredsko poslovanje – prvi dio
  1. Uvod
  2. Opće odredbe
  3. Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
 2. Uredsko poslovanje – drugi dio
  1. Upisivanje pismena
  2. Klasifikacija
  3. Dostava pismena u rad
  4. Administrativno-tehnička obrada akta
  5. Otpremanje akta
 3. Uredsko poslovanje – treći dio
  1. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
  2. Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
  3. Pečati, žigovi štambilji
  4. Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
  5. Adresiranje
  6. Elektronička pošta u uredskom poslovanju
  7. Vježba (klase, urudžbeni brojevi, donošenje internih planova)
  8. Pitanja
  9. Završetak

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji se u svom poslovanju susreću s potrebom vođenja dokumentacije sukladno pravilima o uredskom poslovanju i svima koji žele kvalitetno napraviti tranziciju na elektroničko poslovanje sukladno novoj Uredbi. Predavanje će se održati u više cjelina te će polaznici vježbom i razgovorom otkloniti sve nedoumice i otvorena pitanja.

Što Vam omogućuje IUS-INFO Pravni praktikum?

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • Udobnost vlastitog prostora
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna videoprodukcija
 • Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

 Sudjelovanje uživo

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike
 • Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja
 • Dezinfekcijska sredstva

NAPOMENA:
Izravan prijenos omogućuje Vam ZOOM platforma koju možete koristiti u sklopu Vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Safari) međutim, za korištenje svih funkcionalnosti i bolju preglednost preporučuje se preuzeti i instalirati ZOOM platformu na Vaše računalo.

Ako već nemate instaliranu ZOOM platformu, poveznica za preuzimanje bit će Vam ponuđena prilikom otvaranja Pozivnice na praktikum koju ćete dobiti putem e-pošte prije početka događaja.

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
485,00 kn + PDV (606,25 kn) (64,37 € + PDV (80,46 €))
pretplatnici IUS-INFO portala
776,00 kn + PDV (970,00 kn) (102,99 € + PDV (128,74 €))
ostali sudionici
970,00 kn + PDV (1212,50 kn) (128,74 € + PDV (160,93 €))
izvanredni profesor
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:00 – 10:00
 • Uredsko poslovanje – prvi dio
  10:00 – 11:00
 • Stanka
  11:00 – 11:15
 • Uredsko poslovanje – drugi dio
  11:15 – 12:45
 • Pauza za ručak
  12:45 – 13:30
 • Uredsko poslovanje – treći dio
  13:30 – 15:00

SPECIJALNE MJERE TIJEKOM SVJETSKE PANDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM
Tijekom perioda u kojem jesu i u kojem će biti na snazi specijalne mjere i preporuke donesene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog COVID-19, društvo Lexpera d.o.o. radi u skladu s tim mjerama te svoje poslovanje neprestano prilagođava i mijenja kako se mijenjaju mjere i propisi.

U skladu s time, društvo Lexpera d.o.o. prilagođava uvjete održavanja događaja sukladno mjerama za suzbijanje bolesti COVID-19.
U prostorijama gdje se održavaju događaji u organizaciji društva Lexpera d.o.o. postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku, dostupne zaštite maske za sve sudionike te je raspored sjedenja prilagođen sukladno važećim preporukama HZJZ-a.

Preporuka je da svi sudionici nose maske tijekom trajanja događaja u organizaciji društva Lexpera d.o.o., pogotovo kada koriste zajedničke prostore (hodnike, recepciju, i sl.).

Preporuka je i mjera socijalnog distanciranja u svim zajedničkim prostorijama (sudionici moraju paziti na razmak od 1,5 m).

Kapaciteti dvorana nisu standardni, već prilagođeni tj. izračunati prema uputama HZJZ-a „sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje.“

Ponuda i posluživanje hrane i pića sukladno je uputama HZJZ-a. Iz tog razloga ponuda je skromnija, a prezentacija prilagođena.

Maksimalno vrijeme za sve pauze za kavu je 15 min, a za ručkove 45min.

O događaju
Imate li dodatnih pitanja?