Dokazivanje u parničnom postupku u praksi i sporna pitanja

Istina je ono što se dokaže, stoga se o dokazivanju mora voditi računa prije samog sudskog odnosno arbitražnog postupka. U parničnom postupku sudovi odlučuju ovisno o činjenicama koje su stranke istaknule te koje su dokaze predložile kako bi se utvrdile predmetne činjenice odnosno osporili navodi protivne strane.

Naime, u sudskom se postupku više ne utvrđuje materijalna istina, već formalna tj. sudska istina, stoga, ako sud ne uspije na temelju provedenog dokaznog postupka utvrditi odlučne činjenice, onda će odlučiti primjenom pravila o teretu dokaza – što znači da će odbiti zahtjev one strane koja nije uspjela dokazati odlučne činjenice.

Dokazivanje je najvažniji dio parničnog postupka, stoga kod dokazivanja treba imati na umu osnovne pojmove i pravila dokazivanja, točno identificirati sporne činjenice, pravila o teretu dokaza i o pravovremenom predlaganju dokaza, a po potrebi i osigurati dokaze o tom događaju (npr. povreda ugovorne obveze, neuredno izvršavanje ugovora, nastala izvanugovorna šteta), kako bi se kasnije u tijeku sudskog postupka mogle utvrditi odlučne činjenice.

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji sudjeluju u parničnim postupcima kao što su odvjetnici, pravnici u gospodarstvu ali i druge osobe koje sudjeluju odnosno mogu sudjelovati u parničnim postupcima.

TEME:

Činjenice

Ø  Koje se dokazuju?

Ø  Koje ne treba dokazivati?

Ø  Zakonske presumpcije

Ø  Teret dokazivanja

Ø  Osporavanje navoda protivne strane

Ø  Do kada se mogu iznositi nove činjenice?

Dokazi

Ø  Predlaganje dokaza – način i rokovi

Ø  Osiguranje dokaza

Ø  Svjedoci

Ø  Isprave

Ø  Vještačenja

Ø  Izvođenje dokaza

Tužba

Odgovor na tužbu

Osiguranje dokaza

Važnost materijalnog prava

Teret dokazivanja

Načelo otvorenog pravosuđenja – prednosti i nedostatci

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
pretplatnici IUS-INFO portala
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
ostali sudionici
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. DIO
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. DIO
  11:00 – 11:45
 • Stanka za ručak
  11:45 – 12:30
 • 3. DIO
  12:30 – 13:15
 • 4. DIO – pitanja i odgovori
  13:15 – 13:45
O događaju