Direktiva NIS2 i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti: nove obaveze i prilike

Direktiva NIS2 prenosi se u nacionalno zakonodavstvo Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i uredbom koja će biti donesena temeljem tog Zakona. Na našem Savjetovanju saznajte što nam donosi Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, doznajte sve o ulozi Nacionalnog CERT-a u primjeni Direktive NIS2 te kako prevladati poteškoće u organizaciji izgradnjom mosta između tehničkih, organizacijskih i pravnih aspekata informacijske sigurnosti.

TEME:

1. Marija Portner Marinković: Novi pravni okvir kibernetičke sigurnosti u RH – što nam donosi Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti?

Direktiva NIS2 (Direktiva 2022/2555) stupila je na snagu 16. siječnja 2023. godine te se njome, s učinkom 18. listopada 2024. godine, stavlja van snage Direktiva NIS1 (Direktiva 2016/1148), kao i odredbe o sigurnosnim zahtjevima u Aktu o elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2018/1972) i EIDAS uredbi (Uredba 910/2014).

Direktiva NIS2 prenosi se u nacionalno zakonodavstvo Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i uredbom koja će biti donesena temeljem tog Zakona. Rok za njezinu potpunu transpoziciju je 17. listopada 2024.

Dvije su najvažnije promjene koje Direktiva NIS2 donosi u odnosu na Direktivu NIS1. Višestruko je povećan broj sektora, podsektora i vrsta subjekata obveznika zahtjeva kibernetičke sigurnosti. Također, Direktiva NIS2 napušta dosadašnji uski pristup obveznoj provedbi zahtjeva kibernetičke sigurnosti iz Direktive NIS1 samo na ključne usluge operatora te uvodi sveobuhvatni pristup koji postavlja kibernetičke sigurnosne zahtjeve prema cjelokupnom poslovanju svakog od subjekata koji su NIS2 obveznici.

Budući da su i opseg primjene i sami zahtjevi Direktive NIS2 bitno prošireni u odnosu na Direktivu NIS1, novim Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti uvodi se novi, sveobuhvatniji okvir za upravljanje kibernetičkom sigurnošću u RH, a NIS1 transpozicijski propis – Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“, broj 64/18.), stavlja se van snage.

Sukladnost s novim zahtjevima kibernetičke sigurnosti osigurat će manje troškove i gubitke u slučaju kibernetičkih incidenata, a gospodarskim subjektima koji se bave kibernetičkom sigurnošću omogućiti povećanu konkurentnost, ne samo na hrvatskom već i na širem EU tržištu.

2. Nataša Glavor: Uloga Nacionalnog CERT-a u primjeni Direktive NIS2

Direktiva NIS2, čija je transpozicija u nacionalno zakonodavstvo upravo u tijeku, ima za cilj ojačati i ujednačiti razinu otpornosti na kibernetičke prijetnje država članica EU-a. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET i Nacionalni CERT kao jedan od sektora ustrojen u CARNET-u imaju važne uloge u novom Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti koje će ovim predavanjem biti predstavljene.

3. Alen Delić: Zajednički ciljevi, različiti pogledi: informacijska sigurnost kroz organizaciju

Predavanje će se fokusirati na izgradnju mosta između tehničkih, organizacijskih i pravnih aspekata informacijske sigurnosti unutar organizacija, ističući kako različiti odjeli mogu surađivati za postizanje zajedničkih ciljeva u skladu s Direktivom NIS2. Razmatraju se strategije za učinkovitu koordinaciju između timova, s ciljem postizanja zadovoljavajuće sigurnosne razine kako ju vidi NIS2.

Što Vam omogućuje IUS-INFO Pravni praktikum?

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • Udobnost vlastitog prostora
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna videoprodukcija
 • Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

 Sudjelovanje uživo

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

NAPOMENA:
Izravan prijenos omogućuje Vam ZOOM platforma koju možete koristiti u sklopu Vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Safari) međutim, za korištenje svih funkcionalnosti i bolju preglednost preporučuje se preuzeti i instalirati ZOOM platformu na Vaše računalo.

Ako već nemate instaliranu ZOOM platformu, poveznica za preuzimanje bit će Vam ponuđena prilikom otvaranja Pozivnice na praktikum koju ćete dobiti putem e-pošte prije početka događaja.

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
69,00 € + PDV (86,25 €)
Pretplatnici IUS-INFO portala
119,00 € + PDV (148,75 €)
Ostali sudionici
149,00 € + PDV (186,25 €)
Katedra za pravo informacijskih tehnologija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • Uvodna riječ i 1. dio - Novi pravni okvir kibernetičke sigurnosti u RH - što nam donosi Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti?
  10:00 – 11:00
 • 2. dio - Uloga Nacionalnog CERT-a u primjeni Direktive NIS2
  11:00 – 12:00
 • Pauza
  12:00 – 12:30
 • 3. dio - Zajednički ciljevi, različiti pogledi: informacijska sigurnost kroz organizaciju
  12:30 – 13:30
 • Panel rasprava
  13:30 – 14:30
O događaju