Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića

Pozivamo Vas na interaktivni praktikum u organizaciji pravnog portala EDUS.

TEME:

1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DJEČJIH VRTIĆA ZA VRIJEME I NAKON POSEBNIH OKOLNOSTI

 • zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – pravni okvir, provedba natječaja, trajanje i način prestanka radnog odnosa za određeno vrijeme, prava radnika
 • raspored radnog vremena i mjesečni fond sati
 • nejednaki raspored radnog vremena
 • skraćeno radno vrijeme
 • prekovremeni rad; zakonska ograničenja prekovremenog rada
 • organiziranje rada u smjenama i timovima
 • rad od kuće; troškovi, sredstva za rad, ostala sporna pitanja
 • odluka o korištenju godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta
 • vođenje evidencije radnog vremena za vrijeme i nakon posebnih okolnosti
 • ponuda ugovora s izmijenjenim uvjetima; otkazi ugovora o radu; isplata otpremnine
 • smanjenje plaća, naknada i ostalih materijalnih prava – pravni okvir
 • naknada plaće za sate zastoja u radu bez krivnje radnika
 • ovrha na plaći i novčanim sredstvima za vrijeme i nakon posebnih okolnosti
 • zaštita na radu i zdravstvena zaštita zaposlenika u posebnim okolnostima

 

2. PRAVNI OKVIR POSLOVANJA DJEČJIH VRTIĆAOPĆI I OSTALI AKTI I ODLUKE ŠTO SU IH OBVEZNI DONIJETI DJEČJI VRTIĆI

 • statut – obveza usklađenja s najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama
 • pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – najčešće uočene nepravilnosti
 • pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga – najčešće uočene nepravilnosti
 • pravilnik o radu – postupak i način donošenja, objava i stupanje na snagu
 • akt jednostavne nabave i ostale procedure vezane uz nabavu roba, radova i usluga
 • sukob interesa – izjava
 • pravilnik o pravu na pristup informacijama; službenik za informiranje
 • pravilnik (odluka) o zaštiti i obradi osobnih podataka; odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka i ostalih odgovornih osoba sukladno čl. 29. Zakona o radu
 • pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva s popisima i rokovima čuvanja dokumentacije – obveza usklađenja s novim Zakonom o arhivskom gradivu
 • donošenja pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe – rokovi za donošenje i imenovanje
 • akti vezani  uz područje uredskog poslovanja
 • akti vezani uz područje zaštite na radu, zaštite od požara i održivo gospodarenje otpadom
 • ostali akti, odluke i procedure što su ih obvezni donijeti dječjih vrtići u skladu posebnim zakonima i podzakonskim aktima

Osobitosti EDUS pravnih praktikuma:

 • Postavljanje pitanja predavačici unaprijed putem prijavnice
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Materijale s praktikuma polaznici će dobiti na email

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike praktikuma
 • Veličina dvorane i raspored sjedenja prilagođen održavanju praktikuma
 • Dezinfekcijska sredstva

Pretplatnici EDUS-INFO portala
Besplatno
Ostali sudionici
300,00 kn + PDV (375,00 kn)

SPECIJALNE MJERE TIJEKOM SVJETSKE PANDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM
Tijekom perioda u kojem jesu i u kojem će biti na snazi specijalne mjere i preporuke donesene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog COVID-19, FORUM Zagreb radi u skladu s tim mjerama, te svoje poslovanje postepeno prilagođava i mijenja kako se mijenjaju mjere i propisi.

Sukladno tome FORUM Zagreb za period od 11.05.20. pa do daljnjega propisuje COVID-19 uvjete poslovanja, a koji se odnose na segmente poslovanja iz postojećih Općih uvjeta koji su obuhvaćeni mjerama i to kako slijedi:

1. U cijelom prostoru centra postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku, te važeće preporuke HZJZ-a.
2. Cijeli prostor kongresnog centra redovito se dezinficira i prozračuje prema uputama HZJZ-a.
3. Dvorane u kojima se održavaju događanja posebno se dezinficiraju i prozračuju za vrijeme svih pauza. Nakon ručka i pauza za kavu dezinficiraju se blagovaonica, hodnici, sanitarni čvorovi i dr.
4. Organizator događanja obvezan je na sam dan događanja provjeriti zdravstveno stanje svih svojih sudionika / gostiju na način da prikupi pismene izjave od sudionika. Preporuka je da također obavi mjerenje tjelesne temperature.
5. U slučaju potrebe (pojave bilo kakvih simpotma COVID-19) organizator događanja obvezan je dostaviti popis svih sudionika / gostiju s osobnim podacima.
6. Preporuka je da svi sudionici događanja nose maske tijekom boravka u našem centru (koje će si sami osigurati), pogotovo kada koriste zajedničke prostore (hodnike, recepciju, i sl.)
7. U centru se svakodnevno provode provjere mjera socialnog distanciranja u svim zajedničkim prostorijama (sudionici moraju paziti na razmak od 1,5m, posebno u blagovaonici prilikom posluživanja kave i ručkova)
8. Kapaciteti dvorana nisu standardni, već prilagođeni tj. izračunati prema uputama HZJZ-a „sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje.“
9. Ponuda hrane i pića, te posluživanje iste prilagođena je uputama HZJZ-a. Iz tog razloga ponuda je dosta skromnija, a prezentacija iste nije kao do sada.
10. Maksimalno vrijeme za sve pauze za kavu je 15 min, a za ručkove 45min.
11. Klijent mora dostaviti agendu događanja unaprijed kako bi se napravio raspored pauza za kavu i ručkova, te uskladio sa svim ostalim događanjima u centru. Nakon toga klijent dobiva odobrenje za agendu koje se mora pridržavati i/ili će biti zamoljen da korigira i prilagodi vrijeme pauza i ručka kako bi se mogla ispoštovati preporuka o distanciranju u blagovaonici.
12. U dvoranama je odobreno staviti vodu u bokalima ili bočice vode (gazirana/negazirana), te također razne grickalice isključivo u manjim originalnim pakiranjima (nikako ne u otvorenim zdjelicama) za svaku osobu i to neposredno prije početka predavanja ukoliko je isto posluženo svakom sudioniku od strane našeg osoblja ili osobe za posluživanje osigurane od strane samog organizatora događanja (koja je upoznata sa svim higijienskim uvjetima).

O događaju
Imate li dodatnih pitanja?