Aktualnosti u parničnom postupku – Novela ZID ZPP/22

Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.

Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.

Cilj ovogodišnjih izmjena Zakona o parničnom postupku je osigurati brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih osoba i poslovnih subjekata na sudsku građanskopravnu zaštitu uz zaštitu pravne sigurnosti. U javnosti najpoznatije novine su tonsko snimanje, određivanje rokova za određene radnje, no pored toga su uvedene novine u ograničavanju prava na podnošenje podnesaka i mnoge druge, sve sa ciljem što bržeg dovršetka postupka.
Odgovor na pitanja je li zakonodavac ovim značajnim izmjenama parničnog postupka, koje broje preko stotinu članaka, ostvario postavljeni cilj i na što sudionici u parničnom postupku moraju posebno obratiti pažnju, saznajte od naših cijenjenih predavača na pravnom praktikumu 7. listopada 2022.!

TEME

Uvod – općenito o Noveli ZID ZPP/22 – svrha i cilj

 • Rokovi za završetak postupka pred svim sudovima
 • Iznenađujuća presuda – novi institut ili razvoj načela otvorenog pravosuđenja

Postupak pred sudom prvog stupnja

 • Održavanja ročišta ili izvođenja pojedinog dokaza na daljinu
 • Tonsko snimanje ročišta, novi sadržaj zapisnika, nova pravila za podneske
 • Proširenje pravila o obveznoj elektroničkoj komunikaciji
 • Dostava
 • Plan upravljanja postupkom
 • Pisana očitovanja stranaka
 • Posljedice nedolaska tužitelja na ročište
 • Nezakoniti dokazi u parničnom postupku

Presude

 • Zatezne kamate i parnični troškovi
 • Ukidanje potvrde o pravomoćnosti
 • Presude bez održavanja ročišta

Postupak pred sudom drugog stupnja

 • Sastav suda
 • pravila o drugim pravnim osnovama

Izvanredni pravni lijekovi

Revizija

 • Svrha i cilj izmjena
 • Samo revizija po dopuštenju
 • Tko može podnijeti reviziju
 • Sastav revizijskog suda
 • Novi revizijski razlozi
 • Sadržaj prijedloga za dopuštenje revizije
 • Postupak povodom prijedloga za dopuštenje
 • Razlozi odbacivanja i/ili odbijanja prijedloga za dopuštenje
 • Podnošenje revizije
 • Odlučivanje o reviziji
 • Prošireno vijeće od trinaest sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Ponavljanje postupka
 • Odnos prema reviziji
 • Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode

Ogledni postupak

 • Savjetovanje prije podnošenja prijedloga
 • Razlozi za dopuštanje oglednog postupka
 • Sastav vijeća koje odlučuje o pitanju važnom za jedinstvenu primjenu prava

Posebni postupci

Platni nalog

 • Novi rokovi

Spor male vrijednosti

 • Pisani postupci
 • Rasprava samo iznimno
 • Nema objave presude

Postupak pred trgovačkim sudovima

 • Hitno zakazivanje ročišta

Propisi EU

 • Dostava
 • Izvođenje dokaza

Prijelazne i završne odredbe

 • Donošenje pravilnika
 • Primjena
 • Stupanje na snagu

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji sudjeluju u parničnim postupcima kao što su odvjetnici, pravnici u gospodarstvu ali i druge osobe koje sudjeluju odnosno mogu sudjelovati u parničnim postupcima.

MASTER PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
PRETPLATNICI IUS-INFO PORTALA
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
OSTALI
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. dio
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. dio
  11:00 – 11:45
 • Stanka
  11:45 – 12:30
 • 3. dio
  12:30 – 13:15
 • Stanka
  13:15 – 13:30
 • 4. dio
  13:30 – 14:15
O događaju
Imate li dodatnih pitanja?