Aktualnosti u parničnom postupku – Novela ZID ZPP/22

Cilj ovogodišnjih izmjena Zakona o parničnom postupku je osigurati brzo, kvalitetno i učinkovito ostvarivanje prava svih osoba i poslovnih subjekata na sudsku građanskopravnu zaštitu uz zaštitu pravne sigurnosti. U javnosti najpoznatije novine su tonsko snimanje, određivanje rokova za određene radnje, no pored toga su uvedene novine u ograničavanju prava na podnošenje podnesaka i mnoge druge, sve sa ciljem što bržeg dovršetka postupka.
Odgovor na pitanja je li zakonodavac ovim značajnim izmjenama parničnog postupka, koje broje preko stotinu članaka, ostvario postavljeni cilj i na što sudionici u parničnom postupku moraju posebno obratiti pažnju, saznajte od naših cijenjenih predavača na pravnom praktikumu 7. listopada 2022.!

TEME

Uvod – općenito o Noveli ZID ZPP/22 – svrha i cilj

 • Rokovi za završetak postupka pred svim sudovima
 • Iznenađujuća presuda – novi institut ili razvoj načela otvorenog pravosuđenja

Postupak pred sudom prvog stupnja

 • Održavanja ročišta ili izvođenja pojedinog dokaza na daljinu
 • Tonsko snimanje ročišta, novi sadržaj zapisnika, nova pravila za podneske
 • Proširenje pravila o obveznoj elektroničkoj komunikaciji
 • Dostava
 • Plan upravljanja postupkom
 • Pisana očitovanja stranaka
 • Posljedice nedolaska tužitelja na ročište
 • Nezakoniti dokazi u parničnom postupku

Presude

 • Zatezne kamate i parnični troškovi
 • Ukidanje potvrde o pravomoćnosti
 • Presude bez održavanja ročišta

Postupak pred sudom drugog stupnja

 • Sastav suda
 • pravila o drugim pravnim osnovama

Izvanredni pravni lijekovi

Revizija

 • Svrha i cilj izmjena
 • Samo revizija po dopuštenju
 • Tko može podnijeti reviziju
 • Sastav revizijskog suda
 • Novi revizijski razlozi
 • Sadržaj prijedloga za dopuštenje revizije
 • Postupak povodom prijedloga za dopuštenje
 • Razlozi odbacivanja i/ili odbijanja prijedloga za dopuštenje
 • Podnošenje revizije
 • Odlučivanje o reviziji
 • Prošireno vijeće od trinaest sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Ponavljanje postupka
 • Odnos prema reviziji
 • Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode

Ogledni postupak

 • Savjetovanje prije podnošenja prijedloga
 • Razlozi za dopuštanje oglednog postupka
 • Sastav vijeća koje odlučuje o pitanju važnom za jedinstvenu primjenu prava

Posebni postupci

Platni nalog

 • Novi rokovi

Spor male vrijednosti

 • Pisani postupci
 • Rasprava samo iznimno
 • Nema objave presude

Postupak pred trgovačkim sudovima

 • Hitno zakazivanje ročišta

Propisi EU

 • Dostava
 • Izvođenje dokaza

Prijelazne i završne odredbe

 • Donošenje pravilnika
 • Primjena
 • Stupanje na snagu

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen svima koji sudjeluju u parničnim postupcima kao što su odvjetnici, pravnici u gospodarstvu ali i druge osobe koje sudjeluju odnosno mogu sudjelovati u parničnim postupcima.

Što Vam omogućuje IUS-INFO Pravni praktikum?

Sudjelovanje putem ZOOM platforme

 • Udobnost vlastitog prostora
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna videoprodukcija
 • Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

 Sudjelovanje uživo

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Prezentacija predavača
 • Videozapis događaja

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike
 • Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja
 • Dezinfekcijska sredstva

NAPOMENA:
Izravan prijenos omogućuje Vam ZOOM platforma koju možete koristiti u sklopu Vašeg web preglednika (Chrome, Firefox, Safari) međutim, za korištenje svih funkcionalnosti i bolju preglednost preporučuje se preuzeti i instalirati ZOOM platformu na Vaše računalo.

Ako već nemate instaliranu ZOOM platformu, poveznica za preuzimanje bit će Vam ponuđena prilikom otvaranja Pozivnice na praktikum koju ćete dobiti putem e-pošte prije početka događaja.

Premium pretplatnici IUS-INFO portala
700,00 kn + PDV (875,00 kn) (92,91 € + PDV (116,14 €))
Standard pretplatnici IUS-INFO portala
790,00 kn + PDV (987,50 kn) (104,86 € + PDV (131,08 €))
Za ostale sudionike
899,00 kn + PDV (1123,75 kn) (119,32 € + PDV (149,15 €))
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. dio
  10:00 – 10:45
 • Stanka
  10:45 – 11:00
 • 2. dio
  11:00 – 11:45
 • Stanka
  11:45 – 12:30
 • 3. dio
  12:30 – 13:15
 • Stanka
  13:15 – 13:30
 • 4. dio
  13:30 – 14:15

SPECIJALNE MJERE TIJEKOM SVJETSKE PANDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM
Tijekom perioda u kojem jesu i u kojem će biti na snazi specijalne mjere i preporuke donesene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog COVID-19, društvo Lexpera d.o.o. radi u skladu s tim mjerama te svoje poslovanje neprestano prilagođava i mijenja kako se mijenjaju mjere i propisi.

U skladu s time, društvo Lexpera d.o.o. prilagođava uvjete održavanja događaja sukladno mjerama za suzbijanje bolesti COVID-19.
U prostorijama gdje se održavaju događaji u organizaciji društva Lexpera d.o.o. postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku, dostupne zaštite maske za sve sudionike te je raspored sjedenja prilagođen sukladno važećim preporukama HZJZ-a.

Preporuka je da svi sudionici nose maske tijekom trajanja događaja u organizaciji društva Lexpera d.o.o., pogotovo kada koriste zajedničke prostore (hodnike, recepciju, i sl.).

Preporuka je i mjera socijalnog distanciranja u svim zajedničkim prostorijama (sudionici moraju paziti na razmak od 1,5 m).

Kapaciteti dvorana nisu standardni, već prilagođeni tj. izračunati prema uputama HZJZ-a „sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje.“

Ponuda i posluživanje hrane i pića sukladno je uputama HZJZ-a. Iz tog razloga ponuda je skromnija, a prezentacija prilagođena.

Maksimalno vrijeme za sve pauze za kavu je 15 min, a za ručkove 45min.

O događaju
Imate li dodatnih pitanja?