Aktualna sudska praksa s područja zaštite prava intelektualnog vlasništva

Na praktikumu će se izložiti relevantna sudska praksa s područja prava intelektualnog vlasništva. Razgovarat će se o aktualnim praktičnim  problemima s ciljem utvrđenja  načina na koji hrvatski pravni sustav pruža sudsku zaštitu pravu intelektualnog vlasništva, a sve u svjetlu recentne sudske prakse. Razmotrit će se opća pitanja podjele nadležnosti između sudova te specifičnost podijeljene nadležnosti između upravnih i trgovačkih sudova u pružanju sudske zaštite registriranim pravima industrijskog vlasništva. Ukazat će se na koji način sudska praksa Suda Europske unije utječe na tumačenje i primjenu pravnih pravila domaćega pravnog sustava.

TEME:

 1. Pravni  okvir zaštite prava intelektualnog vlasništva
 2. Podjela nadležnosti između trgovačkih i upravnih sudova u zaštiti registriranih prava industrijskog vlasništva
 3. Tužbe za zaštitu prava intelektualnog vlasništva s privremenim  mjerama  te posebnosti takve zaštite u građanskim postupcima pred trgovačkim sudovima
 4. Sudska praksa Suda Europske unije i njezin utjecaj na tumačenje i primjenu pravnih pravila domaćega pravnog sustava u kontekstu prava intelektualnog vlasništva

Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen primarno praktičarima (odvjetnicima, sucima, pravnicima) koji se u svom radu susreću sa zaštitom prava intelektualnog vlasništva, nositeljima tog prava kao i ostaloj stručnoj javnost koja se u svom radu susreće s ovom nematerijalnom imovinom.

 

Master pretplatnici IUS-INFO portala
64,37 € + PDV (80,46 €) (485,00 kn + PDV (606,23 kn))
Pretplatnici IUS-INFO portala
102,99 € + PDV (128,74 €) (775,98 kn + PDV (969,99 kn))
Ostali sudionici
128,74 € + PDV (160,93 €) (969,99 kn + PDV (1212,53 kn))
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • Prijava na događaj (online i na lokaciji)
  09:30 – 10:00
 • 1. DIO
  10:00 – 10:50
 • Stanka
  10:50 – 11:00
 • 2. DIO
  11:00 – 11:50
 • Stanka za ručak
  11:50 – 12:20
 • 3. DIO
  12:20 – 13:10
 • Pitanja, odgovori i rasprava
  13:10 – 13:40
O događaju