Predavači

doc. dr. sc. Alen Rajko
sudac Upravnog suda u Rijeci
mr. sc. Iris Gović Penić
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
Josip Belavić
MENADŽER PRODAJE I MARKETINGA, LEXPERA D.O.O.
Mislav Prkačin
MENADŽER PRODAJE I MARKETINGA, LEXPERA D.O.O.
Mašenka Maletić
MENADŽER PRODAJE I MARKETINGA, LEXPERA D.O.O.
Ivana Zlački
MENADŽER PRODAJE I MARKETINGA, LEXPERA D.O.O.
Dr.sc. Jelena Čuveljak
sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Lucija Prkačin
glavna urednica portala IUS-INFO
Helena Majić
Mr. sc. Helena Majić
ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu RH
Petar Boromisa
član uprave, prodaja i marketing, LEXPERA d.o.o.